NOTÍCIES del nostre institut!

Avaluació inicial a l'ESO, informe d'avaluació inicial

 
Imatge Mercè Sigalés i Romero
Avaluació inicial a l'ESO, informe d'avaluació inicial
per Mercè Sigalés i Romero - dissabte, 24 d’octubre 2020, 10:07
 

Benvolgut alumnat i famílies de l’ESO,

Informar-vos que, al llarg de la propera setmana, el vostre tutor/a us farà arribar l’informe de l’avaluació inicial per correu electrònic.

Enguany, l’informe d’avaluació inicial no inclou qualificacions qualitatives (AE, AN, AS o NA) i sí comentaris per matèria.

Compartir amb vosaltres que l’objectiu de l’avaluació inicial que rebreu és conèixer actituds, maneres de raonar, coneixements assimilats, ... per poder valorar la situació de cadascú de vosaltres en aquest inici de curs. Professorat i alumnat prenem consciència dels punts de partida i així podem adaptar el procés d’ensenyament i aprenentatge a les necessitats detectades garantint un aprenentatge significatiu.

Doncs, som-hi amb les vostres ganes d’aprendre i la nostra il·lusió per ensenyar-vos!

Mercè Sigalés

Directora