NOTÍCIES del nostre institut!

Carta informativa: mesures extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

 
Imatge Mercè Sigalés i Romero
Carta informativa: mesures extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles
per Mercè Sigalés i Romero - Thursday, 3 September 2020, 10:11
 

Benvolgudes famílies i alumnes,

Adjunt comunicat conjunt del Departament d'Educació i del Departament de Salut dirigit a la comunitat educativa:

L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d’estudiants.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Un dels objectius de l'espai Salut / Escola és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa per tal que estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

També, adjunt una carta informativa del Departament d'Educació amb les Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles, és molt important que totes i tots donem compliment a totes les mesures establertes amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de la pandèmia en el dia a dia del nostre centre educatiu.

Des del centre i d'acord a totes les instruccions rebudes per part del Departament de Salut i d'Educació, hem elaborat un Pla d'organització per a l'obertura de centre publicat a la web del centre El nostre centre / Documentació de centre / PGAC 2020-2021: Pla d'obertura de centre. En aquest document, aprovat pel Consell Escolar, es concreten els criteris i mesures organitzatives i de funcionament per al proper curs en l'actual marc de COVID-19.

Aprofitem per desitjar-vos un molt bon inici de curs i us recordem que en els propers dies són les reunions informatives d'inici de curs, adjunt enllaç amb les dates de les reunions informatives d'inici de curs amb les famílies

Mercè Sigalés

Directora