NOTÍCIES del nostre institut!

Comunicació afectacions convocatòria vaga 18 d’octubre en serveis de transport del Consell Comarcal

 
Imatge MERCÈ SIGALÉS i ROMERO
Comunicació afectacions convocatòria vaga 18 d’octubre en serveis de transport del Consell Comarcal
per MERCÈ SIGALÉS i ROMERO - Thursday, 17 October 2019, 09:43
 

Afectacions convocatòria vaga 18 d’octubre en serveis de transport i menjador del Consell Comarcal

17 d’octubre de 2019

En relació amb la convocatòria de vaga general prevista pel 18 d’octubre informen que la Generalitat ha fet pública l’Ordre TSF/2019, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2019. 

En concret l’ordre publicada fa referència com als serveis mínims dels serveis següents:

a)    Servei de transport:

1.6 Transport de viatgers urbà i interurbà

·         f) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.

·         g) Transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.”

b)    Servei de menjador escolar:

“1.17 Personal que presta els seus serveis en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats públiques que en depenen, no previst en els apartats anteriors:

Departament d’Educació

b) Menjadors i cuines: 50% del personal”

D’acord amb l’ordre publicada informen que: 

·         Les rutes de transport escolar als centres d’educació especial i a centres d’educació infantil; serveis SIEI i les rutes de transport adaptat i assistit es consideren serveis mínims,  i, per tant, el servei s’ha programat en la forma i horaris habituals. 

(Les rutes regulades com a serveis mínims són les dels centres d’educació especial, centres de dia, centres ocupacionals i rutes de primària  així com totes les rutes  SIEI ).

Pel que fa a les rutes programades com a serveis mínims en el cas que es produeixin afectacions en els serveis per incidències en l’estat del trànsit que puguin afectar des del Consell Comarcal es prendran les decisions oportunes sobre cadascun dels serveis en funcionament. En aquest sentit agrairem a centres de destí  que informeu a les famílies d’aquesta possibilitat.

Tot i això, informem que en el cas d’afectacions en les rutes programades per incidències procedirem de la manera següent: 

1.    En el cas que hagi avisos d’afectacions en el trànsit per part del Servei Català de Trànsit i que en conseqüència s’hagin de prendre decisions sobre els serveis comunicarem, mitjançant correu electrònic, les afectacions a les empreses de transport, al servei d’acompanyants, els centres educatius i els serveis especialitzats d’atenció diürna, segons s’escaigui, així com als ajuntaments que es puguin veure afectats.

2.    El serveis mínims establerts al Consell Comarcal, els dels centres de destí i el del  servei d’acompanyants es coordinaran per comunicar les decisions adoptades que afectin a les famílies.

3.    Si iniciades les rutes s’han de prendre decisions, els centres educatius en coordinació amb el servei d’acompanyants s’encarregaran d’avisar a les famílies de la situació i l’afectació en els usuaris.. En el cas dels serveis de transport als serveis especialitzats d’atenció diürna, el servei d’acompanyants en coordinació amb el Consell Comarcal s’encarregarà d’avisar a les famílies

Atentament,

Consell Comarcal