• General

  Organigrama del centre, curs 2020-2021

  • Organigrama del centre, curs 2020-2021

   Equip directiu:

   Correu de l'equip directiu: iesvilamajor@xtec.cat

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Eva Cotet

   Personal PAS:

   Secretària-administració: Francesc Platero

   Consergeria: Pili Gorriz i Xisco López

   Claustre de professors:

   Coordinacions d'àmbit didàctic i nivell: 

   Bea Alonso, Isabel Besson, Noèlia Aranda, Josep Torralbo, Maria Tallà i Laura Vicente.

   Tutores i tutors:

   1r d'ESO: Montse Escoi, Lucre Benjumea, Neus Vila, Aida Marin, Imma Sánchez

   2n d'ESO: Cristina Pacheco, Àlex Moreno, Joan Mañas, Esperança Roca, Maite Bellido

   3r d'ESO: Marta Batet, Mónica Sánchez, Noèlia Teruel, Núria Silvente, Jordi Dalmau

   4t d'ESO: Àngels Sánchez, Víctor Gallega, Jacint Planas, Pablo Martínez, Berta Garcia

   1r de BAT: Josep Jiménez, Jesús Artiola

   2n de BAT: Raquel Caparrós, Anna Valés