• General

  Organigrama del centre

  • Organigrama del centre

   Equip directiu:

   Correu de l'equip directiu: iesvilamajor@xtec.cat

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Fede Veguillas

   Personal PAS:

   Consergeria: Àngels Isla i Pili Gorriz

   Secretària-administració: Francesc Platero (secretaria@insvilamajor.cat)

   Claustre: format per 47 professors/es.

   Coordinació de nivells:

   1r i 2n d'ESO: Neus Vila (neusvila@insvilamajor.cat)

   3r i 4t d'ESO: Eva Cotet (ecotet@insvilamajor.cat)

   1r i 2n de Batxillerat: Judith Raurell (jraurell@insvilamajor.cat)

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO:

   Bea Alonso (bealmo@insvilamajor.cat), Montse Escoi (moesma@insvilamajor.cat), Marçal Oliver (moliver@insvilamajor.cat), Noèlia Teruel (nteruel@insvilamajor.cat), Lucrecia Benjumea (lbenjumea@insvilamajor.cat)

   2n d'ESO:

   Cristina Pacheco (cpacheco@insvilamajor.cat), Cesar Mateu (cemavi@insvilamajor.cat),  Berta Garcia (begaru@insvilamajor.cat), Joan Mañas (jomama@insvilamajor.cat), Tània Peña (tapese@insvilamajor.cat)

   3r d'ESO:

   Noèlia Aranda (noeliaranda@insvilamajor.cat), Laura Vicente (lvicente@insvilamajor.cat), Maria Tallà (mtalla@insvilamajor.cat), Mayte González (magoma@insvilamajor.cat), Mª Angeles Sánchez (masacr@insvilamajor.cat)

   4t d'ESO:

   Francina Ques (mques1@insvilamajor.cat), Laura Dorna (ldorna@insvilamajor.cat), Natàlia Carbonell (nacaro@insvilamajor.cat), Josep Torralbo (jotoga@insvilamajor.cat)

   1r de BAT:

   Rubén Ballestar (rballestar@insvilamajor.cat), Víctor Gallega (vgallega@insvilamajor.cat)

   2n de BAT:

   Vicenç Chicano (vichma@insvilamajor.cat)

   Caps de Departament:

   Orientació: Esperança Roca (eroca1@insvilamajor.cat)

   Matemàtiques: Josep Torralbo (jotoga@insvilamajor.cat)

   Llengües: Antonio Angulo (aangulo@insvilamajor.cat)

   Llengües estrangeres: Vicenç Chicano (vichma@insvilamajor.cat)

   Ciències i Tecnologia: Agustí Sánchez (agsape@insvilamajor.cat)

   Expressió: Maria Tallà (mtalla@insvilamajor.cat)

   Humanitats: Jesús Artiola (jartiola@insvilamajor.cat)