• General

  Organigrama del centre, curs 2019-2020

  • Organigrama del centre, curs 2019-2020

   Equip directiu:

   Correu de l'equip directiu: iesvilamajor@xtec.cat

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Eva Cotet

   Personal PAS:

   Correu secretaria: secretaria@insvilamajor.cat

   Secretària-administració: Francesc Platero

   Consergeria: Pili Gorriz i Siscu López

   Claustre de professors:

   Coordinació de nivells:

   1r i 2n d'ESO: Neus Vila

   3r i 4t d'ESO: Noèlia Aranda 

   1r i 2n de Batxillerat: Mercè Sigalés

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO:

   Bea Alonso, Montse Escoi, Marçal Oliver, Laura Dorna i Lucrecia Benjumea

   2n d'ESO:

   Cristina Pacheco, Joan Mañas, Esperança Roca, Jacint Planas i Alexandre Moreno

   3r d'ESO:

   Cesar Mateu, Berta Garcia, Laura Vicente, Raquel Caparrós, Marta Batet i Mónica Sánchez

   4t d'ESO:

   Mª Angeles Sánchez, Isabel Palazuelo i Víctor Gallega 

   1r de BAT:

   Josep Jiménez, Noèlia Teruel

   2n de BAT:

   Judith Raurell

   Caps de Departament:

   Matemàtiques: Josep Torralbo

   Llengües i Llengües estrangeres: Antonio Angulo

   Ciències: Isabel Besson 

   Tecnologia: Fede Veguillas

   Expressió: Maria Tallà

   Humanitats: Jesús Artiola