• General

  Organigrama del centre, curs 2020-2021

  • Organigrama del centre, curs 2020-2021

   Equip directiu:

   Correu de l'equip directiu: iesvilamajor@xtec.cat

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Eva Cotet

   Personal PAS:

   Secretària-administració: Francesc Platero

   Consergeria: Pili Gorriz i Xisco López

   Claustre de professors:

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO:


   2n d'ESO:


   3r d'ESO:


   4t d'ESO:


   1r de BAT:


   2n de BAT: