• General

  Organigrama del centre, curs 2022-2023

  • Organigrama del centre, curs 2022-2023

   Equip directiu:

   Correu de l'equip directiu: iesvilamajor@xtec.cat

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Eva Cotet

   Personal PAS:

   Secretària-administració: Francesc Platero 

   Consergeria: Pili Gorriz i Xisco López

   Claustre de professors:

   Coordinacions didàctiques: Noèlia Aranda, Marta Batet, Joan Mañas, Àlex Moreno, Mònica Sánchez i Núria Silvente.

   Coordinació de Batxillerat:  Laura Vicente.

   Coordinació de Riscos laborals: Eva Álvarez

   Coordinació Digital: Jacint Planas

   Coordinació de Coeducació: Antonio Angulo

   Coordinació Biblioteca: Josep Jiménez

   Coordinació d'Escola Verda: Elsa Mayol

   Coordinació de Projectes ABP STEM: Josep Torralbo

   Tutores i tutors:

   1r d'ESO: Neus Vila, Gerard Aragon, Mercè Pàez, Ivan Costa i Marina González.

   2n d'ESO: Cristina Pacheco, Maite Bellido, Tomàs Asensio, Sílvia Pascual i Sara Rodríguez.

   3r d'ESO: Maria Tallà, Elisenda Ribes, Tània Peña, Inma Sáez i Anna Valès.

   4t d'ESO: Àngels Sánchez, Oriol Mayneris, Clàudia Argemí i Montse Clopés.

   3r i 4t d'ESO, grup PDC: César Mateu.

   1r de BAT: Júlia Doltra i Clara Alegre.

   2n de BAT: Olga Montava i Raul Fanlo.