• General

  Organigrama del centre, curs 2021-2022

  • Organigrama del centre, curs 2021-2022

   Equip directiu:

   Correu de l'equip directiu: iesvilamajor@xtec.cat

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Eva Cotet

   Personal PAS:

   Secretària-administració: Francesc Platero 

   Consergeria: Pili Gorriz i Xisco López

   Claustre de professors:

   Coordinacions d'àmbit:  Noèlia Aranda, Marta Batet, Joan Mañas, Elsa Mayol, Àlex Moreno, Jacint Planas, Mònica Sánchez i Núria Silvente.

   Coordinació de Batxillerat:  Laura Vicente.

   Tutores i tutors:

   1r d'ESO: Neus Vila, Gerard Aragon, Josep Torralbo, Mercè Pàez i Íngrid Roda.

   2n d'ESO: Cristina Pacheco, Aida Marin, Maite Bellido, Olga Montava i Raul Fanlo.

   3r d'ESO: Maria Tallà, Noèlia Teruel, Elisenda Ribes i Tomàs Asensio.

   4t d'ESO: Àngels Sánchez, Víctor Gallega, Eva Álvarez i Oriol Mayneris.

   3r i 4t d'ESO, grup PDC: César Mateu.

   1r de BAT: Júlia Doltra, Josep Jiménez.

   2n de BAT: Raquel Caparrós.