Esquema per temes

 • ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

  Calendari del procés electoral que tindrà lloc durant el 1r trimestre del curs 2018-19:

  5 de novembre: Convocatòria d'eleccions.

                              Publicació dels censos electorals provisionals.

                              Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

  6 de novembre: Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.

  9 de novembre: Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

                              Fi del termini de presentació de reclamacions.

  14 de novembre: Últim dia per a la Constitució de les meses electorals.

                                Resolució de les reclamacions als censos electorals.

                                Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.

  16 de novembre: Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.

  22 de novembre: Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.

  26 de novembre: Inici del període electoral.

  30 de novembre: Fi del període electoral.

  18 de desembre : Constitució del consell escolar renovat.


  Resultat d'imatges de eleccions al consell escolar Resultats de les eleccions al Consell Escolar:

                       Representant sector pares i mares:     Dulio Benza


                       Representants sector professorat:       Antonio Angulo

                                                                                      Eva Cotet

                                                                                      Maria Tallà

                                                                                      Noèlia Aranda

                                                                                      Neus Vila


                      Representant sector Pas:                      M. Àngels Isla


                      Representant sector alumnat:              Janna Alegre
  Fitxers: 2
 • CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA PER L'ANY 2019

  El dia 9 de novembre de 2018 la directora de l'institut Vilamajor, Mercè Sigalés Romero ha resolt iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja dels espais que utilitza  l'Institut Vilamajor . 

  D'acord amb la normativa vigent, s'inicia un procés de licitació per procediment obert simplificat (abreujat).

  Les empreses interessades trobaran tota la informació en l'expedient de contractació nº 01/2018 i en el calendari establert per a les diverses actuacions del procés .

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PER PART DE LES EMPRESES: fins al 23 de novembre de 2018 a les 14:00 h a la secretaria del centre.

  Publicació de la resolució de l'adjudicació del contracte de neteja: Documentació