LLIBRES DE TEXT, ORDINADOR PERSONAL I MATERIAL, curs 2019-2020