ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: NORMES d'INICI DE CURS