Esquema per temes

 • ESPAI D'INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

  En aquest curs trobareu: informació general del centre  i específica de cada nivell.

  El nostre institut ...

  L'institut Vilamajor, un Projecte Educatiu de TOTS!

  “Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure” (UNESCO)

 • PROJECTES D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

  Projecte GEP, Xarxa de Cb i Escola Nova 21

 • INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

 • FAMÍLIES DE 1r d'ESO

 • FAMÍLIES DE 2n d'ESO

 • FAMÍLIES DE 3r d'ESO

 • FAMÍLIES DE 4t d'ESO

 • FAMÍLIES de 1r i 2n de BATXILLERAT

 • SECRETARIA - Pagaments al centre

  Recordeu que tots els pagaments que es fan al centre es poden realitzar per transferència o ingrés per caixer al número de compte:
  IBAN: ES38  2100  3849  0102  0010  3567

  Els justificants dels pagaments es poden enviar al correu electrònic:
  secretaria@insvilamajor.cat.