Aquest curs està destinat a revisar i compartir les rúbriques fetes en el centre que tracten continguts i procediments compartits entre diversos àmbits amb l'objectiu de coordinar esforços i donar a l'alumnat pautes clares i unificades.