• General

  Organigrama del centre, 2018-2019

  • Organigrama del centre, 2018-2019

   Equip directiu:

   Direcció: Mercè Sigalés

   Cap d'estudis: Jordi Clusellas

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Fede Veguillas

   Personal PAS:

   Consergeria: Àngels Isla, Pili Gorriz

   Secretària-administració: Francesc Platero

   Claustre: format per 46 professors/es.

   Coordinació de nivells:

   1r i 2n d'ESO: Neus Vila

   3r i 4t d'ESO: Eva Cotet

   1r i 2n de Batxillerat: Judith Raurell

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO: Bea Alonso, Montse Escoi, Marçal Oliver, Noèlia Teruel, Lucrecia Benjumea

   2n d'ESO: Cristina Pacheco, Cesar Mateu, Berta Garcia, Josep Torralbo, Tània Peña

   3r d'ESO: Noèlia Aranda (Projecte Diversificació Curricular Singular), Laura Vicente, Maria Tallà, Mayte González, Mª Angeles Sánchez, 

   4t d'ESO: Francina Ques, Laura Dorna, Raquel Caparrós, Mariona Casas

   1r de BAT: Rubén Ballestar, Víctor Gallega

   2n de BAT: Vicenç Chicano

   Caps de Departament:

   Orientació: Esperança Roca

   Matemàtiques: Mariona Casas

   Llengües: Antonio Angulo

   Llengües estrangeres: Vicenç Chicano

   Ciències i Tecnologia: Agustí Sánchez

   Expressió: Maria Tallà

   Humanitats: Jesús Artiola