• General

  Organigrama del centre, 2017-2018

  • Organigrama del centre, 2017-2018

   Equip directiu:

   Direcció: Toni Tomàs

   Cap d'estudis: Mercè Sigalés

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Jordi Clusellas

   Personal PAS:

   Consergeria: Àngels Isla, Pili Gorriz

   Secretària-administració: Francesc Platero

   Claustre: format per 47 professors/es.

   Coordinació de nivells:

   1r i 2n d'ESO: Laura Fuset

   3r i 4t d'ESO: Eva Cotet

   1r i 2n de Batxillerat: Judith Raurell

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO: Fina Plans, Marçal Oliver, Noèlia Teruel, Lucrecia Benjumea, Esteve Sabé

   2n d'ESO: Cristina Pacheco, José Villa, Glòria Ruiz, Laura Vicente

   3r d'ESO: Antonio Angulo, Laura Dorna, Raquel Caparrós, Pedro Castejón, Noèlia Aranda (Projecte Diversificació Curricular Singular)

   4t d'ESO: Ferran Ribó, Claudia Argemí, Francina Ques, Esperança Roca

   1r de BAT: Rubén Ballestar, Víctor Gallega

   2n de BAT: Santi Vilches, Marta Fernández

   Caps de Departament:

   Orientació: Neus Vila

   Matemàtiques: Maite Gorriz

   Llengües: Eva Sánchez

   Llengües estrangeres: Teresa Solà

   Ciències i Tecnologia: Fede Veguillas

   Expressió: Maria Tallà

   Humanitats: Jesús Artiola