Esquema per temes

 • INFORMACIÓ PER A LES RECUPERACIONS (1a, 2a i 3a avaluació i final ordinària, final extraordinària de setembre i de cursos anteriors)


  Benvolgudes famílies,

  En aquest curs, trobareu tota la informació (feines, calendaris, ...) sobre les recuperacions de les avaluacions parcials i finals (ordinària i extraordinària) i de cursos anteriors de les diferents matèries d'acord als criteris de centre i a les corresponents fitxes de matèries, els podeu consultar a Fitxes de matèries

  Esperem que aquest curs sigui una eina útil per a tothom!

  Cordialment.

  Equip de professors/es.